Respublika Narkoloji Mərkəzi
+ (994 12) 372 91 88
Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zığ şossesi 13

Respublika Narkoloji Mərkəzi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

Respublika Narkoloji Dispanseri Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 20.08.1986-cı il tarixli 269 saylı əmri əsasında yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 14 iyun 2011-ci il tarixli, 63 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzi (bundan sonra “Mərkəz”) yaradılmışdır. Mərkəz əhaliyə ixtisaslaşdırılmış ambulator və stasionar narkoloji xidmət göstərən müalicə-profilaktika müəssisəsi olmaqla yanaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya ( xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların dövriyyəsinə nəzarəti həyata keçirən müəssisəsidir.

Respublika Narkoloji Mərkəzi narkoloji xidmət sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində müvafiq işlər görür.

Səhiyyə bizim üçün əziz, qiymətli bir sahədir və onun inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.

Heydər Əliyev.

Narkomaniya müalicəsinin ümumi prinsipləri

Narkomaniya xəstəliyinin müalicəsinin tam kursu dörd mərhələdən ibarətdir. Bunlardan birinci iki mərhələ spesifik tibbi xarakter daşıyır, sonrakı iki mərhələdə isə daha çox tərbiyəvi tədbirlər üstünlük təşkil edir.

Birinci mərhələ - qəbul olunmuş narkotik maddənin parçalanması nəticəsində yaranan zərərli maddələrinin orqanizmdən xaric olunması (detoksikasiya)...

Alkoqolizmin müalicəsi

Alkoqolizmin müalicəsi digər narkoloji xəstələrin müalicəsi üsulları kimi xəstənin səhhətinin vəziyyəti və onu əhatə edən mühit nəzərə alınmaqla narkoloji müəssisədə (stasionar və ya ambulator şəraitdə) və ya xəstənin evində (ambulator şəraitdə) həkim-narkoloq tərəfindən aparılır. Ev şəraitində müalicə olunan xəstələr haqqında tətbiq edilən bütün müalicə tədbirləri narkoloji xəstələrin müşahidəsi üçün nəzərdə tutulan ambulator kartasına daxil edilməlidir. Narkoloji xəstə barəsində fəal müalicə kursundan sonra aparılan sosial-psixoloji reabilitasiya kursu onun fərdi tələbatına uyğun olmalıdır.

Psixoaktiv maddələrdən asılığın psixoterapiyası

Psixoterapiya- insan psixikasına, o cümlədən bütün orqanizmə psixi faktorlarla təsir edən kompleks müalicə metoddur.

Psixoterapiyanın müalicə təcrübəsində tətbiqi və elmi cəhətdən öyrənilməsinin 230 ilə yaxın bir tarixi vardır. Lakin buna baxmayaraq bu mövzu ətrafında mübahisələr səngimir.